Missing Dependency: librac4.so.6

Heijmans S (spir-it) Heijmans at rechtspraak.nl
Wed Jul 18 07:53:17 CDT 2012


Check here;
http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/f/4469/p/19457558/20144929.aspx

Stefan

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: linux-poweredge-bounces at dell.com [mailto:linux-poweredge-bounces at dell.com] Namens Hearn, Christopher
Verzonden: dinsdag 17 juli 2012 14:57
Aan: linux-poweredge at lists.us.dell.com
Onderwerp: Missing Dependency: librac4.so.6

Trying to run yum update with the dell community repos on my R710 which already has OM 6.5 installed & getting this:

--> Finished Dependency Resolution
dell_ie_rac_4-6.5.0-1.9.25.el5.x86_64 from installed has depsolving problems
 --> Missing Dependency: librac4.so.6()(64bit) is needed by package dell_ie_rac_4-6.5.0-1.9.25.el5.x86_64 (installed)
--> Running transaction check
---> Package kernel.x86_64 0:2.6.18-274.18.1.el5 set to be erased
---> Package kernel-devel.x86_64 0:2.6.18-274.18.1.el5 set to be erased
--> Processing Dependency: librac4.so.6()(64bit) for package: dell_ie_rac_4
--> Finished Dependency Resolution
dell_ie_rac_4-6.5.0-1.9.25.el5.x86_64 from installed has depsolving problems
 --> Missing Dependency: librac4.so.6()(64bit) is needed by package dell_ie_rac_4-6.5.0-1.9.25.el5.x86_64 (installed)
Error: Missing Dependency: librac4.so.6()(64bit) is needed by package dell_ie_rac_4-6.5.0-1.9.25.el5.x86_64 (installed)
 You could try using --skip-broken to work around the problem
 You could try running: package-cleanup --problems
            package-cleanup --dupes
            rpm -Va --nofiles --nodigest
The program package-cleanup is found in the yum-utils package.


How do I fix it? I have yum priorities installed with the dell repos a priority 1.

Thanks,

Chris
_______________________________________________
Linux-PowerEdge mailing list
Linux-PowerEdge at dell.com
https://lists.us.dell.com/mailman/listinfo/linux-poweredge

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl.More information about the Linux-PowerEdge mailing list